Kommunfullmäktige

Radio Markaryd har på uppdrag av Markaryds kommun att direkt sända kommunfullmäktigemötena i radion. Mötena sänds i regel sista måndagen i månaden kl 19.

Nästa sändning från kommunfullmäktige äger rum Måndagen den 15 oktober 2018 kl 19

 

För mer information gå in på www.markaryd.se

Lyssna på senaste mötet här